Головна » Файли » Кадровий потенціал. Педагоги сучасності

Переглянути...
29.01.2014, 15:56
 Соціально-психологічна служба ДНЗ-ЦРД №7 
 
Практичний психолог - Шевцова Ю.О.
Освіта: вища
Стаж роботи: 1 рік
Соціальний педагог - Процюк Л. М.
Освіта: вища, ІІ категорія
Стаж роботи: 9 років
Кредо діяльності: 
Створення та дотримання 
усіх мов
 правового, гідного та комфортного
 перебування і розвитку дитини
 в умовах дошкільного навчального закладу.
 
    Діяльність соціально-психологічної служби полягає у підвищенні якості і забезпеченні доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної педагогіки, спрямованих на збереження та укріплення здоров'я дітей, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу спираючись на основні компоненти системи освіти.
 
 
    Організаційними моделями діяльності соціально-психологічної служби садочка: 
 • Робота з дітьми 
        /Адаптація до умов  навчального закладу; вивчення, розвиток та корекція  індивідуально-психологічних особливостей дитини; формування життєвої компетентності дитини; профілактика та подолання асоціальних проявів поведінки дитини; формування здорового способу життя/
 • Робота з педагогічними працівниками
       /Соціально-психологічна просвіта, консультування, супровід/
 • Робота з батьками
       /Консультування, просвіта, патронат/
 
     Основний сенс діяльності соціально-психологічної служби :
 • знайомити педагогів, вузьких спеціалістів та батьків з основними закономірностями й умовами сприятливого розвитку дитини;
 • популяризувати і роз’яснювати результати  новітніх психологічних досліджень;
 • формувати потребу  в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в роботі з дитиною або в інтересах розвитку власної особистості;
 • знайомити учасників навчально-виховного процесу з основами самопізнання, самовиховання.
     Основними завданнями в роботі є:
 • створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального потенціалу дошкільників на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової науки;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • впровадження інноваційних форм і методів роботи щодо подолання можливих негативних явищ в навчально-виховному середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної та делінквентної поведінки;
 • визначення рівня розвитку та збереження психологічного та соціального здоров’я дітей;
 • сприяння нормальному самопочуттю дитини в групі однолітків.
       Завдяки гуртковій роботі - широкому кроку до особистісно-орієнтованої освіти, практичний психолог та соціальний педагог ведуть роботу по всебічному розвитку дітей, формуванню у них універсальних, креативних задатків до рівня відповідних вікових можливостей і вимог сучасного суспільства, а також вдосконаленню індивідуальних особливостей, творчого мислення, що в свою чергу допомагає малюкам зростати адаптованими та соціально компетентними.
 
 
 
Вчитель-логопед
Зіньковська І. В.
Освіта:  вища, ІІ категорія
Стаж роботи на посаді вчителя-логопеда:  8 років
Педагогічний стаж: 18 років
    Пріоритетні завдання логопедичної роботи:
 • розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності
 • формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мови
 • розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики
 • розвиток просодики (темп, ритм, тембр, сила голосу, інтонування,  емоційність мовлення)
 • подолання порушень усного та писемного мовлення
 • формування комунікативних вмінь
 • розвиток психічних процесів (увага, пам'ять, мислення)

 

Основні структурні компоненти професійної діяльності:
 1. Діагностична
 2. Надання порад та консультацій батькам і педагогам, залучення батьків до активної співпраці
 3. Складання індивідуальних корекційних планів на кожну  дитини
 4. Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадскістю
 5. Методична робота та самоосвіта
 
Вчитель - дефектолог
 
Червінська О.Г.
Освіта:  вища
Стаж роботи на посаді вчителя-дефектолога:  5 років
 
Зміст роботи:
 • пізнавальний розвиток (ознайомлення дітей з предметами та явищами навколишнього світу)
 • логіко-математичний розвиток
 • мовленнєвий розвиток (розвиток фонематичних процесів, слухової уваги, розвиток активного словника, удосконалення лексичних та граматичних засобів мови, розвиток зв’язного мовлення)
 • розвиток психічних процесів  (сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви), інтелектуальних здібностей через організацію ігрової діяльності
 • розвиток та вдосконалення моторних функцій (дрібної, загальної, артикуляційної)
 • засвоєння сенсорних еталонів
 • навчання елементам грамоти
 
Корекційно - освітній напрямок роботи:
 • сенсорний та сенсомоторний розвиток
 • формування просторових, часових відношень
 • формування різнобічних уявлень про предмети і явища навколишньої дійсності
 • збагачення словника, розвиток зв’язного мовлення
 • розумовий розвиток (мотиваційні, регуляційні та операційні компоненти, формування відповідних віку інтелектуальних умінь, розвиток наочних та словесних форм мислення)
 • готовність сприйняття освітнього матеріалу
Що ми робимо на заняттях...
 
 • розвиваємо артикуляцйну та дрібну моторику
 • формуємо правильну звуковимову, закріплюємо її у скоромовках, вршах, зв’язному мовленні
 • розвиваємо слухову увагу, пам’ять, фонематичний слух, звуковий аналіз та синтез
 • поповнюємо словник, вчимося правильно, грамотно та зв’язно оформлювати висловлювання
 • розвиваємо різні види мислення
 • розвиваємо зорову увагу, пам’ять, розвиваємо та корегуємо зорово-просторові орієнтації
 
 
 
                                                    "Тільки в русі і через рух дитина розвивається,
                                   впізнає світ у його багатогранності,
                                набуває нових умінь, гартує тіло".
                                                                                                       Ян Амос Каменський
Інструктор з фізичного виховання
 
 
Гуменюк Л.В.
 
Освіта:  БПК (заочно ЖДУ ім. І.Франка)
Стаж роботи:  22 роки
 
    Секрет майстерності Гуменюк Л.В. полягає у надзвичайній вимогливості передусім до себе, у творчому ставленні до своєї справи. Одне з головних завдань інструктора з фізичного виховання - створити найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму.
 
     У своїй роботі використовує, як традиційні, так і нетрадиційні форми і методи фізичного виховання, інноваційні технології, авторську програму М.М.Єфименко для розв’язання оздоровчих, освітніх та виховних завдань.
 
     Підібраний згідно до програми "Українське дошкілля" інвентар сприяє ефективній організації рухової діяльності дошкільнят. Різноманітні атрибути: стрічки, прапорці, брязкальця, гімнастичні палиці, кільця, пластмасові та дерев’яні кубики, обручі, різного розміру гумові м’ячі, пластмасові кульки.
    Ранкова гімнастика та заняття проводятьсі під музичним супроводом.
 
 
    Здоров’язбережувальні технології, продиктовані проблеми сучасності, передбачають інтегрований підхід до занять з фізичної культури. Розвиваючи основні фізичні якості (силу, гнучкість, спритність, окомір), цікаво та зрозуміло організована робота викликає у дітей позитивні емоції: радість, задоволення від власної спритності, захоплення, як  своїми, так і товаришів успіхами та досягненнями. 
 
 
 
    Успіх досягається використовуючи різні види занять:
 • заняття-гра (декілька рухливих ігор, підібраних з поступовим руховим навантаженням)
 • заняття-казка (за мотивами знайомої казки, не зменшуючи моторної щільності заняття)
 • "школа м’яча" (заняття з використанням елементів футболу, баскетболу, волейболу, фітболу)
 • профілактично-оздоровчі заняття (за методикою М.М. Єфименка), з використанням  лежачого, повзального, сидячого, хотьбового і лазального рухового режимів; з використанням нетрадиційних технологій: дихальної гімнастики, точкового масажу, ігор медитацій, психогімнастики, "Хвилинок-здоровинок"
 • домінінтні заняття (з переважанням вивчення якогось одного домінуючого основного руху)
 • комплексні заняття (загальнорозвивальні вправи, основні рухи, рухлива гра)
 • фізкультурно-валеологічне заняття
 • ритмічна гімнастика (заняття для дівчаток)
 • силові заняття (для хлопчиків)
 • сюжетні заняття (са сюжетом відомого оповідання)  
 
Музичний керівник
 
 
Поліванчук Марина Валеріївна
 
стаж роботи - 5 років
 
Педагогічне кредо: 
"Методика - це живий та багатозвучний організм, 
що змінюється щодня і щомиті. 
Бути в згоді з собою, 
встигнути зрозуміти, наздогнати 
і відчути пахощі НОВОГО - прагнення кожного справжнього професіонала"
 
 
Основні напрями та форми роботи 
* Музикотерапія. 
* Пісенна діяльність. 
* Музично-дидактичні ігри. 
* Танці, танцювальні мініатюри. 
* Театралізована діяльність, драматизація, інсценування. 
* Оркестрова діяльність. 
* Хореографія. 
* Гра на традиційних та нетрадиційних музичних інструментах. 
* Психо-емоційне розвантаження на основі класичної музики.
 
 

Головні завдання, які я ставлю перед собою на музичних заняттях: 

- виховую любов та інтерес до музики;
- допомагаю дітям ввійти в світ музики, відчути її, зрозуміти;
- збагачую музичні враження дітей шляхом ознайомлення їх з різноманітними музичними творами;
- навчаю дітей злагоджено співати, красиво і ритмічно рухатися, грати на музичних інструментах;
- розвиваю музичні здібності у дітей, емоційну чутливість, музичний слух, а також творчі та артистичні здібності дітей.
   Всі ці завдання взаємозв’язані і залежать від вікових особливостей малят.

    Музика – це частина людського життя. Вона входить в наше життя з перших днів, і потім поряд з нами, назавжди. В ній втілено все прекрасне, добре, світле і вічне.

    Я хочу ,щоб гарна, красива музика завжди лунала в серцях моїх вихованців, і вони її відчували кожною частинкою своєї душі.

 
 
 

  Музичний керівник

                   

                        Мельник Катерина Володимирівна

                                                   освіта: вища

                              стаж роботи на посаді музичного керівника: 1 рік

Педагогічне кредо: "До кожної дитини ключ знайти

                                  У праці результат хороший мати,

                                  Упевнено і творчо до мети іти,

                                  З любов'ю серце дітям віддавати"

Проблема над якою працює: "Розвиток творчих здібностей дітей засобами музичного виховання".

                  Щиро запрошую до музичного залу!

 

 

 

 

Інструктор ЛФК

Томчук Наталія Вікторівна

освіта: вища, стаж - 4р.

ЛФК — метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ і природних факторів  до хворої дитини з лікувально-профілактичними цілями.

В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організму — руху.

Форми лікувальної фізичної культури: 

 • ранкова гігієнічна гімнастика

 • заняття лікувальною гімнастикою

 • самостійні заняття фізичними вправами

 • лікувальна дозована ходьба, 

 • дозовані сходження 

 • масові форми оздоровчої фізичної культури

 • загартування  

 • спортивні вправи

 • ігри

Категорія: Кадровий потенціал. Педагоги сучасності | Додав: Соняшник
Переглядів: 1041 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]